Coronaviruset

Information angående coronapandemin och covid-19 — för dig som lärare eller studie- och yrkesvägledare

Här har vi samlat information om coronapandemin som berör dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare. På sidan finns även frågor och svar med anledning av corona, och länkar till coronarelaterade artiklar i tidningen Skolvärlden. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Detail of coronavirus test sample

Beslut om fjärr- eller distansundervisning

Regeringen har fattat ett beslut som gör det möjligt att ge fjärr- eller distansundervisning när en skola är öppen som vanligt men elever eller lärare är hemma med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomen covid-19. Det gäller exempelvis elever och lärare med milda symtom på smitta men som i vanliga fall hade varit i skolan.

Så här ser Lärarnas Riksförbund på beslutet:

Lärarnas Riksförbund förstår regeringens ambition att öka tillgängligheten för skolans undervisning till alla elever, såväl de hemmavarande eleverna som de som närvarar i skolan. Förbundet tror dock inte att de i förordningen föreslagna åtgärderna kommer att innebära att alla elever får undervisning av den kvantitet och kvalitet som de har rätt till.

Coronapandemin har lagt en stor arbetsbörda på en redan tyngd lärarkår. Redan i nuläget vittnar våra medlemmar om ett tungt dubbelarbete till följd av att många elever är frånvarande. Eleverna är frånvarande antingen på grund av att de uppvisar förkylningssymtom eller för att deras föräldrar håller dem hemma. Detta innebär att många av våra medlemmar bedriver ett dubbelarbete; de undervisar närvarande elever i skolans lokaler samtidigt som de planerar och genomför fjärr- och distansundervisning för de många hemmavarande eleverna.

Dubbelarbetet har i ett initialt skede fungerat, om än hjälpligt och under stor press på lärarna, men det är inte långsiktigt hållbart. Vi lärare har varnat för att den höga arbetsbelastningen kommer att drabba lärares hälsa och att kvaliteten i undervisningen kommer att sjunka. Som det ser ut nu vet vi inte hur länge pandemin kommer att pågå, men vi måste förbereda oss på att den kan pågå under en lång tid. Ur detta perspektiv menar Lärarnas Riksförbund att regeringen inte bör genomföra en förändring som stadfäster det oerhört betungande dubbelarbete som lärarna bedriver. Regeringen måste överväga andra alternativ.

Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer gäller

Det är Folkhälsomyndigheten som har det nationella ansvaret för smittskyddsfrågor och folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer och rekommendationer till skolan om covid-19. Specifika riktlinjer för förbundets medlemmar upprättas inte utan myndighetens allmänna riktlinjer gäller. Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.

Den som inte får arbeta på grund av smittspridning alternativt är satt i karantän utomlands kan få smittbärarpenning från Försäkringskassan. För att få denna behöver arbetstagaren ha ett läkarintyg med beslut om avstängning i enlighet med smittskyddslagen. Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom sjukanmäler sig och får ersättning i form av sjuklön eller sjukpenning.

Om arbetsgivaren fattar beslut att stänga arbetsplatsen eller att stänga av en enskild individ är det Lärarnas Riksförbunds uppfattning att arbetsgivaren ska betala lön i det fall att smittbärarpenning inte utgår.

Lärarnas Riksförbund följer kontinuerligt utvecklingen av de råd som Folkhälsomyndigeten ger gällande coronaviruset.

Regeringen har tillfälligt slopat karensavdraget

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Du ersätts med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats

Lärarnas Riksförbund har drivit och uppmärksammat frågan om att ersättningen är mycket lägre än karensavdraget och att det vore önskvärt med högre ersättning.
Läs mer härlänk till annan webbplats

Inget läkarintyg de första 21 dagarna

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Syftet är att avlasta vården och för att den som ansöker om sjukpenning inte ska behöva vänta på beslut och utbetalning, med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i. Läs mer här.länk till annan webbplats

Gymnasieskolor öppnar från och med 15 juni

Regeringen har beslutat att gymnasium, komvux och högskolor kommer från och med 15 juni att vara öppna igen. Det betyder att gymnasieelever som är i behov av att gå i sommarskola kommer att kunna göra det på plats i skolan. Det innebär även att gymnasieleverna kan se fram emot att gå tillbaka till vanliga rutiner när de kommer tillbaka efter sommarlovet, om inget annat beslutas. Läs artikel i Skolvärldenlänk till annan webbplats

Nya regler om förskolor och skolor behöver stänga på grund av coronaviruset eller covid-19

Regeringen har beslutat att huvudmän ska få en ökad flexibilitet i hur och när de erbjuder utbildning. Riksdagen har beslutat om en ny lag som möjliggör stängning av skolverksamheter. Läs information på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats

FAQ och länkar kring corona

FAQ och länkar kring corona

Här har vi samlat frågor, svar och användbara länkar för dig som lärare eller studie- och yrkes­väg­ledare. Sidan uppdateras kontinuer­lig...

Läs vår FAQ
Cropped view of female washing hands in bathroom

Coronarelaterade artiklar i Skolvärlden

Logga in för att ta del av innehållet