Information angående corona-pandemin och covid-19

För dig som lärare eller studie- och yrkesvägledare

Här har vi samlat information om coronapandemin som berör dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare. På sidan finns även frågor och svar med anledning av corona, och länkar till coronarelaterade artiklar i tidningen Skolvärldenlänk till annan webbplats. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Detail of coronavirus test sample

Nationell rekommendation om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning gäller till och med den 1 april 2021. Den 25 mars meddelade utbildningsministern att Folkhälsomyndighetens rekommendationen inte kommer att förlängas.

Utbildningsministerns besked om att kravet på distans- och fjärrundervisning försvinner skjuter över ansvaret på skolhuvudmännen, anser Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.
– Man ställer väldigt stora krav på huvudmännen som behöver göra riskbedömningar av hur smittläget ser ut, hur lärarkåren ser ut – finns de med underliggande sjukdomar till exempel – för att det ska vara en säker miljö, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Riktlinjer kring covid-19 i skolan

Riktlinjer kring covid-19 i skolan

Lärarnas Riksförbund har konkretiserat vad Folkhälsomyndighetens, FHM, generella rekommendationerna kring covid-19 kan innebära för skolmiljön.

Så här bör de generella riktlinjerna tolkas för dig som arbetar i skolan
FAQ och länkar kring corona

FAQ och länkar kring corona

Här har vi samlat frågor, svar och användbara länkar för dig som lärare eller studie- och yrkesvägledare i skolan.

Läs vår FAQ

Ändrade tidsgränser för intyg vid sjukdom och vab

Den 4 april uppdaterade regeringen information på sin hemsida och meddelade att till och med den 30 april 2021 behöver du som är sjukskriven inte uppvisa läkarintyg för att få sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Från och med 15 december ändrade Försäkringskassan tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab. Det innebär att intygen kommer begäras in från dag 22.
Läs mer på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats
Läs mer på regeringens webbplats.länk till annan webbplats

Nya regler om förskolor och skolor behöver stänga på grund av coronaviruset eller covid-19

Regeringen har beslutat att huvudmän ska få en ökad flexibilitet i hur och när de erbjuder utbildning. Riksdagen har beslutat om en ny lag som möjliggör stängning av skolverksamheter. Läs information på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats

Checklista

Lärarnas Riksförbund har tagit fram en checklista för skolmiljön utifrån FHM:s generella rekommendationer kring covid-19. Använd checklistan för att se vad skolledningen redan i dag har genomfört för åtgärder på skolan – men också för att se om det är fler åtgärder som de behöver vidta på din skola.
Skriv ut checklistan och ta med den som underlag i kontakten med rektor.länk till annan webbplats

Regeringen har tillfälligt slopat karensavdraget

Karensavdraget ersätts tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Samma belopp gäller alla som beviljas ersättningen. Från den 1 januari 2021 höjdes ersättningen från 804 till 810 kr per dag, vilket motsvarar den maximala ersättningen man kan få i sjukpenning.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats


STÖDMATERIAL FÖR DIG SOM ÄR OMBUD

Logga in för att ta del av stödmaterial för dig som är ombud