Information angående coronapandemin och covid-19

för dig som lärare eller studie- och yrkesvägledare

Här har vi samlat information om coronapandemin som berör dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare. På sidan finns även frågor och svar med anledning av corona, och länkar till coronarelaterade artiklar i tidningen Skolvärlden. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Detail of coronavirus test sample
Riktlinjer kring covid-19 i skolan

Riktlinjer kring covid-19 i skolan

Lärarnas Riksförbund har konkretiserat vad Folkhälsomyndighetens, FoHM, generella rekommendationerna kring covid-19 kan innebära för skolmiljön. I fok...

Läs mer
FAQ och länkar kring corona

FAQ och länkar kring corona

Här har vi samlat frågor, svar och användbara länkar för dig som lärare eller studie- och yrkes­väg­ledare. Sidan uppdateras kontinuer­lig...

Läs vår FAQ

Överenskommelse: Särskilda corona-bestämmelser gäller året ut

Bestämmelsen om avsteg från överläggningsskyldigheten i samband med avstängning kopplad till covid-19 inom Kommunal sektor har förlängts till att gälla året ut. Det har också skett en överenskommelse för att säkerställa att den som beviljas särskild sjukpenning i förebyggande syfte eller särskild smittbärarpenning får tillgodoräkna sig tiden med dessa ersättningar som semesterlönegrundande frånvaro enligt semester­lagen.

Bestämmelsen träder i kraft efter förhandlingar mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund på ena sidan, och SKR på den andra. Även denna bestämmelse gäller året ut.


Regeringen har tillfälligt slopat karensavdraget

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Du ersätts med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats

Lärarnas Riksförbund har drivit och uppmärksammat frågan om att ersättningen är mycket lägre än karensavdraget och att det vore önskvärt med högre ersättning.
Läs mer härlänk till annan webbplats


Inget läkarintyg de första 21 dagarna

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Syftet är att avlasta vården och för att den som ansöker om sjukpenning inte ska behöva vänta på beslut och utbetalning, med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i. Läs mer här.länk till annan webbplats


Nya regler om förskolor och skolor behöver stänga på grund av coronaviruset eller covid-19

Regeringen har beslutat att huvudmän ska få en ökad flexibilitet i hur och när de erbjuder utbildning. Riksdagen har beslutat om en ny lag som möjliggör stängning av skolverksamheter. Läs information på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats


Coronarelaterade artiklar i Skolvärlden

Logga in för att ta del av innehållet