Riktlinjer kring covid-19 i skolan

Så anser Lärarnas Riksförbund att de generella riktlinjerna bör tolkas för dig som arbetar i skolan

A young nurse holding a clipboard and talking to a little girl on her hospital bed

Lärarnas Riksförbund har konkretiserat vad Folkhälsomyndighetens, FHM, generella rekommendationerna kring covid-19 kan innebära för skolmiljön. I fokus är arbetsmiljö och arbetsbelastning för förbundets medlemmar. Så här anser Lärarnas Riksförbund att de generella riktlinjerna bör tolkas.

En grundläggande utgångspunkt för Lärarnas Riksförbund är att arbetsmiljöarbetet under pandemin inte bara ska fokusera på smittoriskerna utan även på eventuella nya arbets­uppgifter som krävs för att säkerställa trygghet och undervisning. När nya arbetsuppgifter krävs måste dessa kompenseras med att andra uppgifter tas bort, alternativt att övertids­ersättning utgår.

En annan grundläggande utgångspunkt är att alla arbetsuppgifter som inte måste utföras i själva skollokalen ska hanteras flexibelt och med möjlighet för personal och skolledning att hitta bra lösningar för att till exempel kunna delta i möten på distans. Lärare och studie- och yrkesvägledare måste ges mandat att själva bedöma var och när dessa arbetsuppgifter ska utföras. Det kan innebära att man behöver skriva tillfälliga lokala överenskommelser om utökad förtroendearbetstid.

SÅ HÄR ANSER LÄRARNAS RIKSFÖRBUND ATT FHM:s GENERELLA RIKTLINJER BÖR TOLKAS:

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld

 • Det innebär att elever kan behöva skickas hem och att det behövs en rutin för hur beslut tas och vem som sköter eventuella föräldrakontakter kring detta.
 • Att stanna hemma vid symtom gäller förstås även lärare, studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal. Även chefer bör naturligtvis stanna hemma vid symtom.
 • Möjligheterna för elever att delta i undervisning och vägledning och för lärare och studie- och yrkesvägledare att undervisa eller vägleda på distans måste hanteras av varje huvudman och på varje skola.

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten

 • Framför allt med yngre elever krävs genomtänkta rutiner för regelbunden handtvätt och inför till exempel måltider i skolan. Lärarnas tid till för- och efterarbete samt nödvändiga pauser kan inte oreflekterat fyllas med ett uppdrag att kontrollera eller hjälpa till med handtvätt.
 • Finns inte möjlighet till handtvätt måste det finnas handsprit tillgängligt för både elever och personal.

Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus

Det är svårt att hålla fysisk distans i skollokaler, men det åligger ändå huvudmannen att utifrån arbetsmiljölagen göra det som är möjligt för att undvika att smitta sprids på arbetsplatsen.

Skolor kan inte byggas om eller nya möbler köpas in, men varje lösning som kan bidra till fysisk distans måste prövas. En lösning är att använda befintliga lokaler annorlunda, en annan att hyra ytterligare lokaler.

Men, det handlar inte bara om rummen och möblerna utan också om personerna som ska vistas där – går det att vidta åtgärder med schemaläggning och viss distansundervisning som möjliggör att klasser/grupper blir mindre.

Där så är möjligt bör man tydliggöra, med anslag men också med till exempel avspärrningsband och kryssmarkeringar, hur den fysiska distansen ska upprätthållas.

Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt

På många håll är oron för att smittas på väg till och från skola/arbete större än oron att smittas i själva skolan. Extra sovmorgon för att undvika rusning riskerar att istället skicka ut både elever och lärare i eftermiddagens rusningstrafik. Anpassningar som verkligen gör skillnad på helheten måste väljas.

 • Förkortade skoldagar, eller kanske förlängda
 • Färre och kanske komprimerade skoldagar
 • Vissa dagar på plats och andra på distans.

Och framför allt – det är inte bara vuxna som bör gå och cykla istället för att ta buss och tunnelbana, det gäller även eleverna!

Undvik att delta i större sociala sammanhang (som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop)

Översatt till skolans värld gäller det förstås allt som inte är nödvändigt för att fullgöra skolans kärnuppdrag – undervisningen – ska undvikas helt.

 • Inga klassfoton, aulaskrivningar, stora samlingar med vare sig elever eller personal. Detsamma gäller förstås öppet hus, föräldramöten och musikföreställningar för elever och föräldrar.
 • För att minska antalet kontakter bör även undervisning över klassgränser ses över. I ämnen/kurser där man normalt sett blandar elever från olika klasser behöver alternativa lösningar övervägas.
 • Särskilda åtgärder krävs i specialsalar där olika klasser vistas under dagen, både när det gäller schemaläggning och till exempel extra städning.
 • Lärare och studie- och yrkesvägledare bör inte arbeta i arbetsrum som kan jämföras med kontorslandskap, men inte heller i mindre gemensamma utrymmen där det kan svara svårt med fysisk distans och tillräcklig ventilation.

Externa länkar


Uppdaterad