Tre vanliga frågor om arbetsmiljö

Stödmaterial med anledning av corona-viruset

Lärarnas Riksförbunds ombudsman Lotta Anderberg svarar på tre av de vanligast ställda frågorna om arbetsmiljö just nu.

Vem ska jag vända mig till när jag har frågor om min arbetsmiljö i skolan?

Ansvaret på arbetsmiljön ligger alltid på din arbetsgivare så hen ska kunna svara på arbetsmiljöfrågor som rör sin egen verksamhet. I arbetet kring arbetsmiljön ska ett eller flera skyddsombud finnas med och samverka med arbetsgivaren. Lärarnas Riksförbund har skyddsombud på många av Sveriges skolor. Du kan alltid vända dig med arbetsmiljöfrågor till Lärarnas Riksförbunds skyddsombud eller något annat skyddsombud på skolan.

Jag distansundervisar hemifrån, vad ska jag tänka på gällande min arbetsmiljö?

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön oavsett var arbetet sker. Då man arbetar hemifrån kan gränsdragningarna mellan vad som är jobb och vad som är fritid vara svårare att dra. Det är därför viktigt att man precis som när man arbetar på plats i skolan har ett fastställt ramschema. I det schemat måste tid för paus och rast finnas.

Förutsättningarna för att arbeta hemma ser olika ut men gemensamt för alla är att man behöver reflektera och eventuellt åtgärda sin arbetsplats för att tillgodose ergonomiska behov. Risken är också uppenbar att du blir mer stillasittande än vanligt därför behöver du planera in möjligheter till rörelse under dagen. Gå gärna ett par tre promenader varje dag. Gå en runda som inledning och avslutning av dagen. Det kan också vara klokt att under dagen att använda tiden för eventuella jobbsamtal till att samtidigt gå en runda antingen inne eller utomhus.

Det sociala sammanhanget är viktigt för din mentala hälsa. Planera in digitala fikapauser med kollegor och försök att hitta andra tillfällen till att hitta tid för sociala kontakter.

Mycket av arbetet sker digitalt därför är det viktigt med god tillgång till rätt teknik och god support. Det ska arbetsgivaren ombesörja.

Många av våra medlemmar tycker att deras skolor bryter mot myndigheternas rekommendationer att arbeta hemifrån. Hur ser Lärarnas Riksförbund på detta?

En rekommendation är en tydlig vägvisare som myndigheten förväntar sig att alla följer. Om en rekommendation inte följs så kan rekommendationen så småningom bli en lag eller tvingande föreskrift istället. I nuläget kan arbetsgivaren göra en egen bedömning av hur åtgärderna ska se ut utifrån rekommendationerna. Många lärare känner stark oro inför det. Det behövs dock en lagstiftning eller en föreskrift för att något ska vara tvingande. I de fall man upplever stark oro och att arbetssituationen är ett arbetsmiljöproblem så ska en risk- och konsekvensbedömning göras där man tydligt ringar in åtgärder.

Lärarnas Riksförbund för en dialog centralt med såväl arbetsgivare som andra aktörer där vi trycker hårt på att personer som tillhör riskgrupper och känner oro bör få möjlighet att arbeta hemifrån.

Det tas dagligen nya beslut i alla frågor som rör pandemin och därför hoppas vi på att den här frågan snart regleras på ett tydligare sätt.