Den svenska skolan måste bli mer likvärdig

Så tycker Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund vill att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan än i dag, så att likvärdigheten ökar och alla elever får samma chans. Därför har Lärarnas Riksförbund tagit fram en modell för en bättre skolorganisation – en modell för ett modernt statligt huvudmannaskap för de skolor som i dag är kommunala.


Åsa Fahlén förklarar hur vi i Lärarnas Riksförbund resonerar

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Våren 2016 fattade Lärarnas Riksförbunds kongress beslut om att fortsätta driva frågan om ett nytt huvudmannaskap för den svenska skolan. Nu har förbundsstyrelsen diskuterat och fördjupat argumentationen för det vi kallar en nationell kunskapsskola. Här berättar förbundsordförande Åsa Fahlén om hur vi i Lärarnas Riksförbund resonerar.


Mer inom ämnet

Modellen för en mer likvärdig skola

Modellen för en mer likvärdig skola

Vi vill ha ett modernt statligt huvudmannaskap och har därför tagit fram en egen modell för de skolor som i dag är kommunala.

Så höjer vi elevresultaten, stärker likvärdigheten och förbättrar läraryrkets attraktivitet.
Den likvärdiga skolan

Den likvärdiga skolan

Under det digitala seminariet ”Den likvärdiga skolan” talade ett antal paneldeltagarna om hur de ser på målet om en likvärdig skola. De diskuterar sko...

Se webbinarium i efterhand här
Tio argument för en nationell kunskapsskola

Tio argument för en nationell kunskapsskola

Utvecklingen för skolan har gått åt fel håll. Vi tycker det är viktigt att staten tar ett helhetsansvar för skolan. Här är våra tyngsta argument.

Läs mer
Synpunkter på utredningarna om ökat statligt ansvar

Synpunkter på utredningarna om ökat statligt ansvar

LR vill gå längre än de förslag som de båda utredarna presenterar, vilket innebär en statlig finansieringsmodell för såväl grund- som gymnasieskola.

Läs mer
Undersökning: Sektorsbidrag för grundskolan

Undersökning: Sektorsbidrag för grundskolan

Lärarnas Riksförbund har tagit fram en modell för finansiering av grund­skolan. I vår modell är det elevsammansättningen och kommunernas demografiska ...

Läs mer
Undersökning: Sektorsbidrag för gymnasieskolan

Undersökning: Sektorsbidrag för gymnasieskolan

Att skapa ett sektorsbidrag för gymnasiet är svårare än för grundskolan. Bland annat har gymnasieskolan inte samma geografiska förutsättningar. Den är...

Läs mer
Debattartikel: Inrätta en statlig skolakut

Debattartikel: Inrätta en statlig skolakut

Skolans kommunalisering ledde till att likvärdighetens undergrävdes och att Sverige föll som kunskapsnation. Vi kräver att en statlig skolakut inrätta...

Läs mer
Bok: Likvärdig skola — en ödesfråga för Sverige

Bok: Likvärdig skola — en ödesfråga för Sverige

I denna antologin Likvärdig skola samlar vi framstående röster från politik, skola och forskning för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen.

Läs mer om den nya boken
BOK: Kommunaliseringen av skolan

BOK: Kommunaliseringen av skolan

En bok som sammanfattar kommunaliseringens historia och skildrar dess följder för den svenska skolan. I Kommunaliseringen av skolan ger pedagoger, ...

Läs mer

Mer inom ämnet