Den svenska skolan måste bli mer likvärdig

Så tycker Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund vill att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan än i dag, så att likvärdigheten ökar och alla elever får samma chans. Därför har Lärarnas Riksförbund tagit fram en modell för en bättre skolorganisation – en modell för ett modernt statligt huvudmannaskap för de skolor som i dag är kommunala.

Modellen för en mer likvärdig skola

Modellen för en mer likvärdig skola

Lärarnas Riksförbund vill att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan än i dag, så att likvärdigheten ökar och alla elever får samma chan...

Läs mer
Tio argument för en nationell kunskapsskola

Tio argument för en nationell kunskapsskola

Utvecklingen de senaste 20 åren har gått åt fel håll. Vi tycker det är viktigt att staten tar ett helhetsansvar för skolan, i stället för att låta kom...

Läs mer
Göran Perssons svek sänkte svenska skolan

Göran Perssons svek sänkte svenska skolan

Nu, i samband 30-årsdagen av skolans kommunalisering, hoppas jag att politikerna kan erkänna det stora misstaget. Det blir i så fall en senkommen uppr...

Läs mer
Inrätta en statlig skolakut

Inrätta en statlig skolakut

Skolans kommunalisering ledde till att likvärdighetens undergrävdes och att Sverige föll som kunskapsnation. Vi kräver att en statlig skolakut inrätta...

Läs mer
Sektorsbidrag för grundskolan

Sektorsbidrag för grundskolan

Lärarnas Riksförbund har tagit fram en modell för finansiering av grund­skolan. I vår modell är det elevsammansättningen och kommunernas demografiska ...

Läs mer
Därför behöver Sverige en bättre skolorganisation

Därför behöver Sverige en bättre skolorganisation

Den svenska skolan måste bli mer likvärdig. Därför har Lärarnas Riksförbund tagit fram en modell för en bättre skolorganisation. Förbundsordförande Ås...

Läs mer
Sektorsbidrag för gymnasieskolan

Sektorsbidrag för gymnasieskolan

Att skapa ett sektorsbidrag för gymnasiet är svårare än för grundskolan. Bland annat har gymnasieskolan inte samma geografiska förutsättningar. Den är...

Läs mer