Den svenska skolan måste bli mer likvärdig

Så tycker Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund vill att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan än i dag, så att likvärdigheten ökar och alla elever får samma chans. Därför har Lärarnas Riksförbund tagit fram en modell för en bättre skolorganisation – en modell för ett modernt statligt huvudmannaskap för de skolor som i dag är kommunala.

Modellen för en mer likvärdig skola

Modellen för en mer likvärdig skola

Lärarnas Riksförbund vill att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan än i dag, så att likvärdigheten ökar och alla elever får samma chan...

Läs mer
Tio argument för en nationell kunskapsskola

Tio argument för en nationell kunskapsskola

Utvecklingen de senaste 20 åren har gått åt fel håll. Vi tycker det är viktigt att staten tar ett helhetsansvar för skolan, i stället för att låta kom...

Läs mer
Bok: Likvärdig skola — en ödesfråga för Sverige

Bok: Likvärdig skola — en ödesfråga för Sverige

I denna antologin Likvärdig skola samlar vi framstående röster från politik, skola och forskning för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen.

Läs mer om den nya boken
Undersökning: Sektorsbidrag för grundskolan

Undersökning: Sektorsbidrag för grundskolan

Lärarnas Riksförbund har tagit fram en modell för finansiering av grund­skolan. I vår modell är det elevsammansättningen och kommunernas demografiska ...

Läs mer
Undersökning: Sektorsbidrag för gymnasieskolan

Undersökning: Sektorsbidrag för gymnasieskolan

Att skapa ett sektorsbidrag för gymnasiet är svårare än för grundskolan. Bland annat har gymnasieskolan inte samma geografiska förutsättningar. Den är...

Läs mer
Debattartikel: Inrätta en statlig skolakut

Debattartikel: Inrätta en statlig skolakut

Skolans kommunalisering ledde till att likvärdighetens undergrävdes och att Sverige föll som kunskapsnation. Vi kräver att en statlig skolakut inrätta...

Läs mer