Den likvärdiga skolan

Under det digitala seminariet ”Den likvärdiga skolan” talade ett antal paneldeltagarna om hur de ser på målet om en likvärdig skola. De diskuterar skolans problem, och vad som måste göras. Webbinariet arrangerades av Lärarnas Riksförbund och Institutet för Näringslivsforskning, IFN och ägde rum den 19 april 2021.

Den svenska skolan slår år efter år ut en tredjedel av alla elever. Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga för Sverige, både på kort och lång sikt. Det är ett stort politiskt misslyckande och ett tydligt exempel på att den svenska skolans kompensatoriska uppdrag inte fungerar. Det krävs starka grepp för att förbättra skolans likvärdighet.

Webbinariet arrangerades av Lärarnas Riksförbund och Institutet för Näringslivsforskning, IFN och ägde rum den 19 april 2021.


Mer inom ämnet

Lyssna till podden, som spelades in i samband med webbinariet, där Åsa Fahlén och Magnus Henrekson samtalar om kunskapssyn, marknadisering och styrning. Podden är inspelad av Institutet för Näringslivsforskning, IFN Länk till annan webbplats.


Uppdaterad