Seminarium om skolans huvudmannaskap — Ned föll skolan

Lärarnas Riksförbund börjar år 2022 med att tydligt visa på hur viktig frågan om ett nytt statligt huvudmannaskap är, och vilka utmaningar kopplat till olika lösningar det finns för att skapa en bättre och mer likvärdig skola. Se det inspelade seminariet om skolans huvudmannaskap, som ägde rum den 23 februari 2022.

Förbundsordförande Åsa Fahlén inledningstalar, därefter föreläser Hans Albin Larsson, professor emeritus i historia, utifrån sin skrift Ned föll skolan. Hai Phuong ”HP” Tran, lärare, ger avslutningsvis sin syn på skola, huvudmannaskap och likvärdighet.