Var tredje elev slås ut

Cirka 30 000 elever lämnar skolan utan gymnasieexamen — varje år

År efter år oavsett regering lämnar elever skolan utan gymnasieexamen. Kommunerna klarar inte sitt uppdrag och friskolorna saknar tydlig styrning. Alla elever måste få chansen att lyckas i livet.

Den orättvisa kommunala skolan har nått sitt vägs ände. Staten måste ta över ansvaret för skolan från kommunerna. En statlig styrning och finansiering där resurserna riktas dit där de behövs som mest är grunden för att lärarna ska få bättre förutsättningar och alla elever samma chans.

Se våra filmer:


Var tredje elev slås ut och lämnar skolan utan gymnasieexamen. Detta fortsätter år efter år oavsett regering. Hur många unga ska få sin framtid slagen i spillror? Alla elever måste få möjlighet att lyckas. Förstatliga skolan nu!


Var tredje elev slås ut. Cirka 30 000 lämnar skolan utan gymnasieexamen varje år. Kommunerna klarar inte sitt uppdrag och friskolorna saknar tydlig styrning. Vi kräver ett slut på alla nödlösningar. Vi kräver att staten tar sitt ansvar. Vi kräver en likvärdig skola. Alla elever måste få chansen att lyckas i livet. Förstatliga skolan nu!


Var tredje elev slås ut, cirka 30 000 lämnar skolan utan gymnasieexamen varje år. Kommunerna och friskolorna klarar inte sitt uppdrag. Alla elever måste få möjlighet att lyckas. Vi kräver en likvärdig skola, vi kräver att staten tar över ansvaret, vi kräver det nu!