Om kampanjen "Här lönar det sig att vara medlem"

Du är behörig lärare eller studie- och yrkesvägledare – vi är ditt fackförbund

Tillsammans arbetar vi för att lärare och studie- och yrkesvägledare ska få en bra arbetsmiljö, goda villkor och högre lön. Se våra filmer som beskriver vad vi gör och vad vi står för!

Här lönar det sig att vara medlem:

Yrkesförbundet


Lärarnas Riksförbund är ett rent yrkes­förbund. Alla våra medlemmar är lärare eller studie- och yrkes­väg­ledare, inga rektorer, ingen annan skol­personal. Lärarnas Riks­förbund står på din sida. Vi värnar lärar­professionen. Vi vet vilka vi representerar.

Här lönar det sig att vara medlem: Bestämd undervisningstid


Lärarnas Riksförbund kräver bestämd undervisningstid och bestämd tid till för- och efterarbete. Vi har räknat ut hur mycket tid som behövs. Nu sätter vi press på politikerna, det får vara slut på orimliga arbetsvillkor!


Här lönar det sig att vara medlem: Studie- och yrkesvägledare


Lärarnas Riksförbund kräver att studie- och yrkesvägledarna ska ha ett bestämt antal elever att vägleda. Det ska finnas en legitimation även för studie- och yrkesvägledare. Lärarnas Riksförbund är det enda förbundet med en egen intresseförening för studie- och yrkesvägledare. Vi står på studie- och yrkesvägledarnas sida!


Här lönar det sig att vara medlem: Framtidsförbundet


Lärarnas Riksförbund är framtidsförbundet. Det är vi som gått före i frågorna och andra har följt efter:

  • vi krävde lärarlegitimation
  • vi krävde en ny lärarutbildning
  • vi krävde tydliga lönesatsningar.

Nu fattar allt fler att kommunal skola inte funkar. Staten måste ta över ansvaret för lärarna, för eleverna, för likvärdigheten. Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse kräver att kommunaliseringen skrotas och att statlig skola införs nu!

Här lönar det sig att vara medlem:

Över 5 700 yrkesverksamma ombud

 
Lärarnas Riksförbunds styrka är våra över 5 700 yrkesverksamma ombud som jobbar för ditt bästa. Ditt ombud skapar trygghet, hjälper dig vid konflikter och har koll på din arbetsmiljö. Hjälpen är nära om du behöver. Alla LR-ombud är själva yrkesverksamma.

Här lönar det sig att vara medlem: Arbetsbelastning


Corona har ökat trycket på lärarna i form av dubbelarbete, oro, otillräckligt stöd och kraftigt ökad arbetsbelastning. Skolan kan inte spara sig ur krisen, politiker måste ge skolan resurser och arbetsgivarna måste avlasta oss anställda. Vi kräver därför att politiker och arbetsgivare tar krafttag för en dräglig arbetsmiljö.

Här lönar det sig att vara medlem: Akademikerförbundet


Lärare har en gedigen utbildning och är yrkesstolta akademiker. Läraryrket ska ha den status som yrket förtjänar och legitimerade lärare förtjänar en hög lön. Nu stärker vi samarbetet med andra akademiker och startar Saco Utbildning.
- Lärare måste få en livslön som gör det mödan värt att utbilda sig till lärare, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.


Uppdaterad