Så driver Lärarnas Riksförbund SYV-frågorna

Catharina Niwhede är studie- och yrkesvägledare och en av ledamöterna i förbundsstyrelsen. Flera gånger har hon fått frågan hur Lärarnas Riksförbund driver SYV-frågorna och svarar:

– Lärarnas Riksförbund centralt driver SYV-frågor på alla plan. Intresseföreningen för studie- och yrkesvägledare bistår förbunds­styrelsen med underlag till beslut och driver specifika SYV-frågor. Vi som gör det är förtroende­valda och arbetar som studie- och yrkesvägledare till vardags.

Catharina är också förbundsstyrelsens representant i Intresseföreningen för studie- och yrkesvägledare

– I Intresseföreningen för studie- och yrkesvägledare är förbundsstyrelsen representerad av mig, Catharina Niwhede. Ledamöterna i Intresseföreningen för studie- och yrkesvägledare kommer från hela Sverige för nå så många medlemmar som möjligt.

I vår förening har vi ansvar för vår webbplats och sköter den på vår fritid. Vi sitter även med i tidningen Skolvärldens redaktionsråd och påtalar vid varje möte att det är viktigt att ta med SYV-frågor så våra SYVare känner att medlemstidningen också finns för dem.

Förbundsstyrelsen svarar på remisser som handlar om SYV-frågor. Dessa kan man läsa här på Lärarnas Riksförbunds webbplats.

– I verksamhetsplanen lyfter förbundet fram SYV och vilka frågor vi ska arbeta med på lokalt plan för att stärka studie- och yrkesvägledningen.

  • Att alla lärare och studie- och yrkesvägledare har en reallöneutveckling som motsvarar 100 procent genom hela sitt yrkesliv.
  • Att det ska finnas tydliga karriärtrappor även för SYV.
  • Att utveckla ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bidrar till ett hållbart yrkesliv för medlemmarna.
  • Att få en likvärdig studie- och yrkesvägledning i skolan i hela landet.
  • Att dimensioneringen av utbildningen grundar sig på behov.
  • Att göra insatser som stärker studie- och yrkesvägledningens roll i skolan.
  • Att förbundet ska visa hur studie- och yrkesvägledningen ska kunna förbättras för eleverna och i detta lyfta fram studie- och yrkesvägledarna som yrkesgrupp.

– Allt detta ska Lärarnas Riksförbund göra på olika nivåer. Vi arbetar mot Utbildnings­departementet och politiker i riksdagen, mot politiker på lokal nivå, med tjänstemän på alla nivåer. I kommunerna är det Lärarnas Riksförbunds föreningsombud som driver våra frågor. Vill man som medlem ha stöd och hjälp med att driva sina frågor ska man kontakta föreningsombudet och ta diskussionen där.

– Lärarnas Riksförbund driver frågan om att SYV ska ha heltidstjänster på en skola, inte delade tjänster. Dels ur ett arbetsmiljöperspektiv, dels för att vi ser ökad risken att eleverna hamnar fel på gymnasiet om inte SYV har tillräckligt med tid för varje elev.

– Även om förbundet driver frågor mot beslutsfattare i riksdag, regering och SKR har vi problemet med det kommunala självstyret. Kommunerna gör som de vill och därför är det viktigt att Lärarnas Riksförbund lokalt driver frågor för medlemmarna i lokalavdelningen.

Vi måste bli fler som engagerar oss fackligt för studie- och yrkesvägledarfrågorna, avslutar Catharina Niwhede.

Ladda ner broschyren "LR för dig som är Studie- och yrkesvägledare"

Ladda ner vår tolvsidiga broschyr där vi berättar om fördelarna med att vara med i Lärarnas Riksförbund för dig som är behörig studie- och yrkesvägledare. Den innehåller även kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna i intresseföreningen för studie- och yrkesvägledare. Ladda ner vår broschyr Länk till annan webbplats.