Tid för vägledning

Om kampanjen "På vägledarnas sida"

Idag får varannan studie- och yrkesvägledare ansvara för över 400 elever, vissa ända upp till 800 elever. Många har sin tjänst förlagd på flera olika skolor. Detta tycker vi är fel. Därför har vi startat kampanjen "På vägledarnas sida eftersom vi menar att studie- och yrkesvägledningen är en verksamhet som prioriteras lågt av många arbetsgivare.

I fyra kortfilmer visar vi att de ökade besparingskraven äventyrar skolans möjligheter att möta skollagens krav på att främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Vi ser minskad bemanning och större elevgrupper för landets studie- och yrkesvägledare.

Arbetsmiljö och hållbara tjänster

Studie- och yrkesvägledare får ägna sig för lite åt det som de är utbildade till. Att planera, vägleda och guida våra elever. Tiden läggs alltmer på annat. Många har en splittrad och stressig arbetsmiljö. Därför behöver bland annat nyckeltal för hur många elever en vägledare som mest ska behöva ansvara för.

Hårdare krav för att få arbeta som vägledare

Det ska också ställas hårdare krav för att få arbeta som vägledare. Skollagens reglering av vilka som får anställas som studie- och yrkesvägledare garanterar inte eleverna likvärdig och kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Därför behöver det införas krav på studie- och yrkesvägledarexamen för att få tillsvidareanställas som studie- och yrkesvägledare. Det ska krävas legitimation.

Tydligare mål för vägledningen

Nästan hälften av vägledarna anser att det saknas tydliga mål för hur vägledningen ska bedrivas på deras skola. Därför måste vi ha tydligare nationella mål för vägledning i kombination med garanterad elevtid för vägledning.

Brist på utvecklings- och karriärmöjligheter

Vi står inför en allvarlig brist på utbildade studie- och yrkesvägledare. Samtidigt har nästan hälften av vägledarna i skolan funderat på att sluta på grund av bristande utvecklings- och karriärmöjligheter. Därför måste staten ta fram ett nationellt system som säkrar fortbildnings- och karriärmöjligheter för vägledare. Staten måste ta ansvar för hela skolan. Rimligt vore att den som beställer också betalar.


Se och sprid våra kortfilmer!

Se filmerna på Facebook, och hjälp oss gärna att dela och sprida dem. Filmerna nedan släpps en per vecka i våra sociala kanaler med start torsdag 25 april kl 20:00.

Högerklicka på filmen och dela.

Filmen släpptes den 25 april kl. 20:00

Hälften av studie- och yrkesvägledarna ansvarar för över 400 elever var. Många har dessutom sin tjänst förlagd på flera olika skolor. Därför behövs nyckeltal för hur många elever en vägledare kan ansvara för.

Högerklicka på filmen och dela.

Filmen släpptes den 2 maj kl. 20:00

Sveriges elever behöver likvärdig och kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Skollagens reglering för vem som kan anställas som är tandlös. Därför behövs legitimation för studie- och yrkesvägledare.

Högerklicka på filmen och dela.

Filmen släpptes den 9 maj kl. 20:00.

Hälften av studie- och yrkesvägledarna saknar tydliga mål för hur vägledningen ska bedrivas på deras skola. Därför behövs tydliga nationella mål och garanterad elevtid för vägledning.

Högerklicka på filmen och dela.

Filmen släpptes den 16 maj kl. 20:00.

Hälften av vägledarna i skolan har funderat på att sluta på grund av bristande utvecklings- och karriärmöjligheter. Därför behövs ett nationellt professionsprogram för studie- och yrkesvägledare.