Remissvar

Lärarnas Riksförbund lämnar yttranden och remissvar i frågor som rör skola och utbildning och är på så sätt en viktig remissinstans. Här hittar du våra remissvar.