En ny betygsskala

Lärarnas Riksförbund stödjer i stort utredningens förslag. Förbundet har sedan länge påtalat behovet av tidigare betyg och betyg i fler steg och har också ett starkt medlemsstöd för detta. 

Publicerad

Sammanfattning

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget till ny betygsskala och till stora delar den föreslagna tillämpningen i de olika skolformerna.

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslagen att:

  • Endast formulera betygskriterier för betygsstegen A, C och E.
  • I grundskolan endast formulera betygskriterier för årskurs nio.

 Lärarnas Riksförbund föreslår att:

  • Skolverket vid utformningen av nya kursplaner ska ges i uppdrag att utforma kriterier för samtliga betygssteg, E, D, C, B och A.
  • Det för både årskurs sju och nio formuleras tydliga mål i alla ämnen samt betygskriterier för samtliga betygssteg.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55