Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder

Lärarnas Riksförbund stödjer förslagets huvudinriktning, det vill säga att det ska råda lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor. 

Likvärdigheten i det svenska utbildningssystemet måste gälla barn med funktionshinder i lika stor utsträckning som barn utan funktionshinder.

Förslagen om höjd statlig ersättning för olika regionala utbildningar anpassade för elever med funktionshinder/nedsättning är därför en riktig åtgärd.