Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

Förbundet stödjer de föreslagna allmänna råden. Det är av största vikt för elevens fortsatta skolgång att introduktionen och den första tiden i den svenska skolan upplevs som positiv. 

Publicerad

Varje elev har rätt till ett individuellt bemötande och en god skolgång men för att tillfredsställa nyanlända elevers behov krävs mer av skolan och lärarna.
Därför är det av yttersta vikt att utbildningen utformas efter elevens behov och att dessa individuella behov balanseras på ett fullgott sätt emot de krav som ställs på likabehandling genom Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55