Bidrag på lika villkor

Lärarnas Riksförbund stödjer förslagets huvudinriktning, det vill säga att det ska råda lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker ett regelsystem som skapar bättre förutsättningar för lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor. Förbundet anser dock inte att förslagen i föreliggande delbetänkande är tillräckliga för att detta ska bli verklighet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55