Bidrag på lika villkor

Lärarnas Riksförbund stödjer förslagets huvudinriktning, det vill säga att det ska råda lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor. 

Lärarnas Riksförbund tillstyrker ett regelsystem som skapar bättre förutsättningar för lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor. Förbundet anser dock inte att förslagen i föreliggande delbetänkande är tillräckliga för att detta ska bli verklighet.