Framtidsvägen — en reformerad gymnasieskola

Lärarnas Riksförbund uppfattar utredarens förslag som mycket positivt. Förslaget utgör en gedigen helhet i en välbehövlig reformering av svensk gymnasieskola och förslaget kommer att bidra till en mera likvärdig utbildning för eleverna. 

Publicerad

  • Utgångspunkten i elevens rätt till en god utbildning är helt rätt. Gymnasieskolan är den skolform som ska förbereda eleverna för vidare studier eller yrkesverksamhet. De valmöjligheter som gymnasieskolan ska erbjuda ska vara sådana att de är användbara för studierna eller yrkesutövningen. Utredaren har enligt Lärarnas Riksförbunds uppfattning funnit förslag som löser många av de problem dagens gymnasieskola lider av.

  • Den föreslagna strukturen med högskoleförberedande program och yrkesprogram är bra och ändamålsenlig. Den föreslagna strukturen stärker den statliga styrningen av skolan på ett mera tydligt och genomgripande sätt och ökar därmed likvärdigheten.

  • Att samma regler ska gälla för kommunala gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor.

  • Att gymnasieskolan får ett så tydligt uppdrag att eleverna tillförsäkras rättssäkerhet i avseende på garanterad undervisningstid.

  • Att handledare inom yrkesprogrammen får en för uppdraget anpassad utbildning.

  • Att det inom alla gymnasieskolans program anställs examensansvariga lärare och att åtgärder föreslås för att öka antalet lektorer.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55