En utökad betygsrätt

Lärarnas Riksförbund avvisar samtliga förslag som finns i promemorian. 

Publicerad

Det finns en rad grundläggande, principiella frågor som just nu bereds i regeringskansliet.

Förslag om bland annat ny gymnasieskola, behörighetsregler för lärare, lärarlegitimation och lärarutbildning ska lämnas till riksdagen.

Alla dessa förslag kommer att innehålla sådant som måste föregå beslut om de företeelser som den remitterade promemorian innehåller. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55