Förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen

Förbundet tillstyrker i huvudsak de förslag som föreslås i departementets promemoria. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund vill dock understryka vikten av långsiktighet. Förtroendet för arbetslöshetsförsäkringen får inte rubbas.

Förbundet kräver därför att det måste bli ett slut på de omvälvande förändringar som präglat försäkringen de senaste åren.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55