Flexibla behörighetskrav

Lärarnas Riksförbund avvisar förslaget att eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram kan vara godkända i endera i engelska eller matematik. 

Publicerad

Behörighetskraven till gymnasieskolan bör slås fast i en samlad proposition avseende gymnasieskolans hela uppbyggnad och innehåll. Inom den samlade propositionen föreslår vi att de ekonomiska konsekvenserna av den förändrade gymnasieskolan noggrant utreds.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55