Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning

Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på att allmänna råd om studie- och yrkesvägledning har utarbetats. Vår uppfattning är att tillkomsten av de allmänna råden tyder på att skolans studie- och yrkesvägledning är ett eftersatt område och skolhuvudmännen bör därför ge verksamheten större utrymme utifrån de krav som finns i styrdokumenten. 

Publicerad

Skolverket har gjort en utvärdering och kvalitetsgranskning av de samtal som Lärarnas Riksförbund och Saco i november 2007 förde med verksamma studie- och yrkesvägledare. Där framgår med all önskvärd tydlighet att förhållandena inom studie- och yrkesvägledningen inte är tillfredsställande.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55