Hållbart förslag till ny lärarutbildning

Lärarnas Riksförbund är mycket positivt till utredningsförslaget för en ny lärarutbildning. - Vi välkomnar förslaget. Det har länge varit förbundets bestämda uppfattning att det behövs genomgripande förändringar inom lärarutbildningen, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

Förbundet menar i sitt remissvar att den föreslagna utbildningen kan råda bot på de innehållsliga och strukturella problem som den nuvarande lärarutbildningen lider av.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55