Hållbart förslag till ny lärarutbildning

Lärarnas Riksförbund är mycket positivt till utredningsförslaget för en ny lärarutbildning. - Vi välkomnar förslaget. Det har länge varit förbundets bestämda uppfattning att det behövs genomgripande förändringar inom lärarutbildningen, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Förbundet menar i sitt remissvar att den föreslagna utbildningen kan råda bot på de innehållsliga och strukturella problem som den nuvarande lärarutbildningen lider av.