Långtidsutredningen 2008

Lärarnas Riksförbund har till finansdepartementet lämnat yttrande på Långtidsutredningens huvudbetänkande. Lärarnas Riksförbund håller i huvudsak med utredningen i dess slutsatser. 

Publicerad

Förbundet understryker att det är avgörande för en fortsatt god utveckling av vår välfärd att ungdomar kommer i arbete i rätt tid och med rätt utbildning.

De åtgärder som regeringen har föreslagit för att förändra den svenska skolan och det svenska utbildningssystemet är steg i rätt riktning för att erhålla en skola som kan fokusera på kunskap och förbättrad resultatutveckling. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55