Långtidsutredningen 2008

Lärarnas Riksförbund har till finansdepartementet lämnat yttrande på Långtidsutredningens huvudbetänkande. Lärarnas Riksförbund håller i huvudsak med utredningen i dess slutsatser. 

Förbundet understryker att det är avgörande för en fortsatt god utveckling av vår välfärd att ungdomar kommer i arbete i rätt tid och med rätt utbildning.

De åtgärder som regeringen har föreslagit för att förändra den svenska skolan och det svenska utbildningssystemet är steg i rätt riktning för att erhålla en skola som kan fokusera på kunskap och förbättrad resultatutveckling.