Självständiga lärosäten

Lärarnas Riksförbund har till Saco lämnat synpunkter på autonomiutredningens slutbetänkande, och avstyrker utredarens förslag i dess helhet. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund ser inte tillräckligt goda motiv att införa en ny verksamhetsform när det uppenbarligen innebär att så många viktiga frågor måste hanteras i särskild ordning. Förbundet ser också stora risker med förslaget att helt ta bort det nuvarande kapitlet 4 i högskoleförordningen och därmed avreglera lärartillsättningarna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55