Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet

Lärarnas Riksförbund har till Högskoleverket lämnat synpunkter på förslag till föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund vill framhålla att det är viktigt att såväl de svenska gymnasiebetygen som de utländska jämförda med de svenska värderas så rättvist som möjligt. Inga studenter ska gynnas eller missgynnas oavsett om det gäller jämförelser över tid mellan olika betygssystem inom det svenska skolväsendet eller det gäller studenter med utländska betyg som ska jämföras med de svenska.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55