Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet

Lärarnas Riksförbund har till Högskoleverket lämnat synpunkter på förslag till föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. 

Lärarnas Riksförbund vill framhålla att det är viktigt att såväl de svenska gymnasiebetygen som de utländska jämförda med de svenska värderas så rättvist som möjligt. Inga studenter ska gynnas eller missgynnas oavsett om det gäller jämförelser över tid mellan olika betygssystem inom det svenska skolväsendet eller det gäller studenter med utländska betyg som ska jämföras med de svenska.