Asylsökande i Sverige

Lärarnas Riksförbund har till justitiedepartementet lämnat synpunkter på betänkandet Aktiv väntan - asylsökande i Sverige. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund ser positivt på att formerna för mottagning av asylsökande regleras tydligare än idag och att förväntningarna på så väl staten, de mottagande kommunerna samt de asylsökande tydliggörs.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55