Kulturutredningen

Lärarnas Riksförbund har till Kulturdepartementet lämnat yttrande över delar i Kulturutredningens betänkande. 

Publicerad

Lärarna är i sin yrkesroll en del av det svenska samhällets kulturarbetare. Behöriga lärarna med djupa ämnes- och didaktiska kunskaper som i sin undervisning ger eleverna kunskaper om kulturarvet, står för bildningsperspektivet och bibringar eleverna de estetiska uttrycksformerna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55