Kulturutredningen

Lärarnas Riksförbund har till Kulturdepartementet lämnat yttrande över delar i Kulturutredningens betänkande. 

Lärarna är i sin yrkesroll en del av det svenska samhällets kulturarbetare. Behöriga lärarna med djupa ämnes- och didaktiska kunskaper som i sin undervisning ger eleverna kunskaper om kulturarvet, står för bildningsperspektivet och bibringar eleverna de estetiska uttrycksformerna.