Föreskrifter om betygsdokument

Lärarnas Riksförbund har till Skolverket lämnat synpunkter på Föreskrifter om betygsdokument i gymnasieskolan och obligatoriska skolan.

Publicerad

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att Skolverkets förslag om betygsblanketter för gymnasieskolan och grundskolan garanterar en rättssäker och likvärdig hantering av elevernas betyg. Utformningen är lättförståelig och texten är uttömmande.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55