Föreskrifter om betygsdokument

Lärarnas Riksförbund har till Skolverket lämnat synpunkter på Föreskrifter om betygsdokument i gymnasieskolan och obligatoriska skolan.

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att Skolverkets förslag om betygsblanketter för gymnasieskolan och grundskolan garanterar en rättssäker och likvärdig hantering av elevernas betyg. Utformningen är lättförståelig och texten är uttömmande.