Stärkt stöd för studier

Lärarnas Riksförbund har till Utbildningsdepartementet lämnat yttrande över Studiesociala kommitténs betänkande. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund stödjer i huvudsak de förslag som kommittén har lagt. Genom de framlagda förslagen kommer effektiviteten i studiemedelssystemet att höjas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55