Stärkt stöd för studier

Lärarnas Riksförbund har till Utbildningsdepartementet lämnat yttrande över Studiesociala kommitténs betänkande. 

Lärarnas Riksförbund stödjer i huvudsak de förslag som kommittén har lagt. Genom de framlagda förslagen kommer effektiviteten i studiemedelssystemet att höjas.