”Ta klass”, betänkande av Yrkesdansarutredningen

Lärarnas Riksförbund har till utbildningsdepartementet lämnat yttrande på Yrkesdansarutredningens betänkande. 

Publicerad

Förbundet konstaterar att behovet av ett ändrat huvudmannaskap för dansarutbildningen är synnerligen motiverat. Lärarnas Riksförbund anser att de problem som finns med likvärdigheten för grund och gymnasieskola motiverar ett starkare statligt ansvarstagande även för dessa utbildningar. Lärarnas Riksförbund kräver att regeringen snarast tillsätter en utredning med uppdrag att belysa konsekvenserna av kommunaliseringen

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i stort förslaget om ett statligt huvudmannaskap för dansarutbildningen. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55