Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet

Lärarnas Riksförbund har till utbildningsdepartementet lämnat yttrande om Fristående skolor och enskild förskoleverksamhet. Förbundet väljer att endast beröra de delar som handlar om de fristående skolorna.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund vill poängtera att helhetsanalysen av det svenska skolväsendet sedan friskolereformens (valfrihetsreformen) införande fortfarande saknas. Detta är ingen kritik mot föreliggande utredning, snarare kritik mot uppdragsgivaren som fortfarande inte beslutat att utreda konsekvenserna av 1990-talets utbildningspolitiska reformer.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55