Utredningen av patientens rätt

Lärarnas Riksförbund har till Saco lämnat yttrande över delbetänkandet av Utredningen av patientens rätt. 

Lärarnas Riksförbund tycker att det är mycket positivt att utredningen har en helhetssyn på de insatser som behövs för att stödja och tillvarata människors möjligheter till en god rehabilitering och därmed ges konstruktiva möjligheter till återgång i arbete efter sjukdom, som lett till arbetsförmågenedsättning.