En ny modell för arbetsmiljötillsyn

Lärarnas Riksförbund välkomnar delbetänkandets ambition, anslag och kompassriktning mot en tillsynsmodell som inte gynnar passiva arbetsgivare som väntar in Arbetsmiljöverkets tillsynsbesök innan de vidtar nödvändiga åtgärder. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund ställer sig också bakom tanken att en ny modell för arbetsmiljötillsyn ska komplettera och förstärka de incitament som idag finns i den svenska tillsynen.

Lärarnas Riksförbund menar emellertid att den ambitionen och ansatsen på ett bättre sätt kan fullföljas genom att ett antal frågeställningar blir utredda och belysta. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55