Nationella ämnes- och kursprov

Lärarnas Riksförbund anser att utgångspunkten för nationella ämnes- och kursprov är att de ska kunna ligga som utgångspunkt för en likvärdig och rättssäker bedömning av elevernas prestationer och därmed kunna leda till en likvärdig nationell betygssättning för alla elever. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag i avvaktan på det av regeringen aviserade nationella rättningsinstitutet och den skärpta granskningen av betygssättningen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55