Nationella ämnes- och kursprov

Lärarnas Riksförbund anser att utgångspunkten för nationella ämnes- och kursprov är att de ska kunna ligga som utgångspunkt för en likvärdig och rättssäker bedömning av elevernas prestationer och därmed kunna leda till en likvärdig nationell betygssättning för alla elever. 

Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag i avvaktan på det av regeringen aviserade nationella rättningsinstitutet och den skärpta granskningen av betygssättningen.