Rätt till gymnasial vuxenutbildning och särvux

En lagstadgad rättighet för elever att bli behöriga för högskolestudier anser Lärarnas Riksförbund vara mycket viktig. 

Publicerad

Förbundets uppfattning har alltid varit att inga återvändsgränder byggs in i skolsystemet, så att elevernas möjligheter till vidare studier förhindras.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55