Den nya skollagen

Förbundet välkomnar förslaget till ny skollag och anser att det förslag som nu lämnas är väsentligt mycket bättre än såväl nuvarande skollag som det förslag till ny skollag som lämnades av den parlamentariska skollagsberedningen 2002. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund beklagar dock att förslaget saknar ett antal beståndsdelar av väsentlig betydelse för att skapa en förbättrad skola och högre kvalitet för eleverna. Det är överraskande att förslaget saknar skärpta behörighetsregler, lärarlegitimation och beskrivningar av vilka arbetsuppgifter som måste utföras av lärarprofessionen för att garantera en godtagbar kvalitet.

Lärarnas Riksförbund vill även starkt uppmana regeringen att utan dröjsmål ta bort den lagmässiga möjligheten att tillsvidareanställa personer som saknar korrekt lärarutbildning. Lärarnas Riksförbund anser att det är svårt att uttala sig om förslaget som en helhet eftersom väsentliga delar som lärarbehörighet, legitimation samt reglering om gymnasieskolan saknas. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55