Föreskrifter för nationella slutprov för sfi

Lärarnas Riksförbund har till Skolverket lämnat synpunkter på förslag till föreskrifter för nationella slutprov för svenskundervisning för invandrare (sfi).

Lärarnas Riksförbund har inga invändningar emot förslaget.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55