Lag om införande av skollagen

Lärarnas Riksförbund har till Utbildningsdepartementet yttrat sig över Förslag till lag om införande av skollagen. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot de förslag som är föranledda av att den tidigare skollagen ersätts av en ny.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55