Regional skyddsombudsverksamhet

Ekonomistyrningsverket har på ett förtjänstfullt sätt kartlagt och presenterat den regionala skyddsombudsverksamheten samt sina förslag till nya rutiner. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund bedriver en omfattande regional skyddsombudsverksamhet av hög kvalitet och iakttar redovisningsrutiner gentemot Saco, som ligger väl i linje med Ekonomistyrningsverkets förslag.

Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till Ekonomistyrningsverkets förslag om en tydligare ansvarsfördelning mellan inblandade aktörer - regering, Arbetsmiljöverket, centrala fackliga organisationer och deras medlemsförbund - samt en tydligare återrapportering. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55