Allvarlig brottslighet som hinder

Situationer där en student inte kan godkännas på en kurs där verksamhetsförlagd utbildning ingår och därmed inte kan få ut någon lärarexamen kan i och med detta förebyggas. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund konstaterar att det finns en skyldighet för lärarstudenter att lämna registerutdrag ur belastningsregistret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55