Allvarlig brottslighet som hinder

Situationer där en student inte kan godkännas på en kurs där verksamhetsförlagd utbildning ingår och därmed inte kan få ut någon lärarexamen kan i och med detta förebyggas. 

Lärarnas Riksförbund konstaterar att det finns en skyldighet för lärarstudenter att lämna registerutdrag ur belastningsregistret.