Examensmål och programstrukturer i arbetet med Gy 2011k

Enligt det regeringsuppdrag som Skolverket har att arbeta utifrån ska examensmålen styra utbildningen. Målen ska vara tydliga och de ska kunna förstås av elever, föräldrar, arbetsgivare och andra intresserade. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund ansluter sig i huvudsak till de av Skolverket föreslagna examensmålen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55